Cơ sở vật chất nhà kho

Beili có kho nguyên liệu, kho nguyên liệu đóng gói, kho bán thành phẩm và kho thành phẩm, chúng tôi ghi nhận dữ liệu của từng kho vào hệ thống ERP, thuận tiện cho việc kiểm tra hàng tồn kho kịp thời.

Nhà kho có thể giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả sản xuất, do đó cung cấp dịch vụ đáng tin cậy cho khách hàng của chúng tôi